pl
pldeen

czytaj więcej

RODO

Klauzula dotycząca RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Holiday Home Magdalena Dejewska, Koralowa 96/u2, 71-220 Szczecin.
 2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych – wobec braku takiego obowiązku.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. B RODO – w celu wykonania przez Administratora umowy wiążącej Panią/Panem z Administratorem.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, przykładowo – firmie księgowej (aktualnie: PIT Biuro Rachunkowe - Szczecin).
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  - przetwarzane zgodnie z prawem;
  - zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  - merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  - przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania wykonywania umowy.
 8. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, jedynie w celu:
  - udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
  - przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online,
  - realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  - marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora.
  - realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.
 9. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania, ponieważ nie został ustalony standard wymiany takich danych pomiędzy obiektami hotelowymi.
 10. Jeżeli nie zebraliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, to posiadamy je od jednego z pośredników (takich jak Booking.com czy Hotels.com). Od tych podmiotów uzyskujemy Państwa imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
 11. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  - poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
  - poprzez gromadzenie plików "cookies".
 13. Przy pierwszej wizycie na stronie www.endorfinaapartments.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików "cookies".
  Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.Polityki prywatności i stosowania plików cookies.